***Prosíme rodičov o zaplatenie príspevku MŠ a stravné do 10-ho v mesiaci! ****** Kérjük a szülőket, hogy minden hónap 10-ig fizessék be az óvodai illetéket és az étkezési hozzájárulást! ***


Zápis detí na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 1.5.2023 do 31.5.2023.

Podmienky pre prijímanie detí - stiahnúť
ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do materskej školy - stiahnúť


Denný poriadok:

6.30 – 8.45 Hry a činnosti...

8.45 - 9.15 Desiata

9.15 -10.15 Vzdelávacia aktivita

10.20 – 11.45 Pobyt vonku, hygiena

11.45 – 12.20 Obed, hygiena

12.20 – 14.45 Odpočinok, hygiena

14.45 – 15.15 Olovrant

15.15 – 16.30 Hygiena, hry a činnosti podľa výberu detí


Uvedené formy denných činností sú rámcové. Realizujú sa uvoľneným spôsobom podľa uváženia učiteľky. Časy podávania stravy sú pevne určené.

Angličtina pre deti

lektori zo spoločnosti Tímea Nagyová - NT Home, prevádzka Komenského 633/1A, Dunajská Streda - krúžok majú možnosť navštevovať deti predškolského veku, učia sa základy anglického jazyka a rozvíjajú si komunikačné schopnosti.

Pilates

inštruktorka hravou, zábavnou formou rozcvičuje ochabnuté, skrátené svaly detí a tým napomáha k správemu vývoju chrbtice, dýchaniu a držaniu tela.

Šport škôlkárom


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti