***Prosíme rodičov o zaplatenie príspevku MŠ a stravné do 10-ho v mesiaci! ****** Kérjük a szülőket, hogy minden hónap 10-ig fizessék be az óvodai illetéket és az étkezési hozzájárulást! ***
Materská škola prevádzkuje od roku 1982. Leží v tichom a kľudnom prostredí mimo centra mesta. Obklopená je bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí. Rozsiahli pozemok, na ktorom je budova MŠ postavená, umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení a hrách na priestrannom a upravenom dvore.

Náš personál

V MŠ pracuje 11 zamestnancov. Máme 6 kvalifikovaných učiteliek, vedúcu ŠJ, 2 kuchárky a 2 upratovačky.

Triedy

V MŠ prebieha výchovno - vzdelávací program v troch priestranných triedach, ktoré umožňujú voľný pohyb deťom. V pekne upravených a vždy aktuálne vyzdobených triedach vítajú malé ratolesti odborne vzdelané pani učiteľky. Každá organizovaná činnosť s deťmi: stravovanie, oddych, či zábava má svoje vymedzené miesto.

Rozdelenie tried

1. trieda : 2,5 - 6 ročné deti s vyučovacím jazykom slovenským
2. trieda : 2,5 - 6 ročné deti s vyučovacím jazykom slovenským
3. trieda : 2,5 - 6 ročné deti s vyučovacím jazykom maďarským

Výchova a vzdelávanie detí

Práca s deťmi v našej MŠ prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, Hravé žabky. Keďže hra je najprirodzenejšia činnosť dieťaťa aj náš program je zameraný tak, aby deti prostredníctvom hry získali množstvo poznatkov, podnetov a skúseností, rozvíjali si svoje zručnosti a vedomosti ako aj komunikačné schopnosti.