***Prosíme rodičov o zaplatenie príspevku MŠ a stravné do 10-ho v mesiaci! ****** Kérjük a szülőket, hogy minden hónap 10-ig fizessék be az óvodai illetéket és az étkezési hozzájárulást! ***

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Podmienky zápisu do materskej školy

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej