Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Podmienky zápisu do materskej školy
V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane