Záujmové krúžky

Angličtina pre deti, lektori zo spoločnosti Tímea Nagyová - NT Home, prevádzka Komenského 633/1A, Dunajská Streda - krúžok majú možnosť navštevovať deti predškolského veku, učia sa základy anglického jazyka a rozvíjajú si komunikačné schopnosti.
Pilates, inštruktorka hravou, zábavnou formou rozcvičuje ochabnuté, skrátené svaly detí a tým napomáha k správemu vývoju chrbtice, dýchaniu a držaniu tela.  
Celoročná Predplavecká príprava detí, ktorá slúži na oboznamovanie sa s vodou, získanie základov v plávania.