Materská škola

Kontaktná osoba riaditežka materskej školy: Bc.Beáta Špernáková
Adresa Széchenyiho 1999/9, 929 01 Dunajská Streda
Telefón 0918 - 607 365
E-mail msszechenyiho@dunstreda.sk
Bankové spojenie č. účtu Zväzu Rodičov: 0192339120/0900

Školská jedáleň pri MŠ

Kontaktná osoba Terézia Fodorová
Číslo účtu 4011712351/7500