Prosíme rodičov o zaplatenie príspevku MŠ a stravné vždy 10-ho v mesiaci! ***** Zápis detí na školský rok 2018/2019 bude od 1. do 31. mája 2018.