Prosíme rodičov o zaplatenie príspevku MŠ a stravné vždy 10-ho v mesiaci! ***** Zápis detí na školský rok 2019/2020 bude od 29. apríla do 31. mája 2019.