FORMY DENNÝCH ČINNOSTÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

6.30 – 9.00 hod.

Hry a činnosti podľa výberu detí

Hygiena

Zdravotné cvičenie

Hygiena

9.00 -9.30 hod.

Desiata

Hygiena

9.30 -10.15 hod.

Vzdelávacia aktivita, kom. v slov. jazyku

Hygiena

10.15 – 11.30 hod.

Pobyt vonku

11.30 – 12.15 hod.

Hygiena

Obed

12.15 – 15.00 hod.

Hygiena

Odpočinok

15.00 – 15.15 hod.

Hygiena
Olovrant

Hygiena

15.15 – 16.30 hod.

Hry a činnosti podľa výberu detí


Uvedené formy denných činností sú rámcové.
Realizujú sa uvoľneným spôsobom podľa uváženia učiteľky.

 Časy podávania stravy sú pevne určené.